De Landelijke Gilden groeperen in Vlaanderen meer dan 70.000 leden en hun gezinnen in duizend plaatselijke afdelingen. De Landelijke Gilden zijn opgericht in 1972 in Vlaanderen en Duitstalig België als deel van de Boerenbondwerking.

 
De Landelijke Gilden geven een stem aan de dorpen op het platteland en bieden ontmoetings- en vormingskansen aan alle dorpsbewoners. De mensen worden samengebracht rond ontspanning, reizen, culturele evenementen, sport, doe-activiteiten voor het hele gezin, opinievorming en levensverdieping. 
 
Vanaf 1977 is het programma opgezet rond politiek, pastoraal, het gezin, senioren, de tuin, schapenhouderij, streekontwikkeling, ruimtelijke ordening, wonen, recreatieve tochten, Derde Wereld. Binnen de Landelijke Gilden heerst een grote verbondenheid met de landbouw. Een leefbare familiale landbouw is de beste onderbouw voor het platteland. Landbouwgronden inpalmen voor andere doeleinden leidt meestal tot onomkeerbare aantasting van de open ruimte en het leefmilieu.
 
De Landelijke Gilden zetten zich actief in voor het behoud van herkenningspunten in het dorp: het dorpsplein, de kerk, de molen, de veldkapel en andere symbolen van eigenheid en samenleven. Waar nodig ijveren de landelijke gilden voor diensten die het gemeenschapsleven in de kleine woonkernen, dorpen, of gemeenten ondersteunen zoals eerstelijnsgezondheidsdiensten, scholen, postkantoren en openbaar vervoer.
(Bron: Boerenbond).

U kan lid worden van de Landelijke Gilde Opgrimbie

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 28,- maar wie nu inschrijft voor Juni betaalt €14 tot het einde van het volgend jaar.

Echtgenote en thuiswonende kinderen van het gezin worden als leden beschouwd
Lid worden kan door overschrijving op bankrekening: BE26 7353 2900 8729 ten name van 
Landelijke Gilde Opgrimbie. Zie ook de website http://opgrimbie.landelijkegilden.be

Contactadres:
Guido Gilissen (voorzitter), Rootstraat 15, 3630 Opgrimbie
Tel: 089/76.24.78
E-mail: guido.gilissen@skynet.be 

Robert Warson (Schatbewaarder), Kloosterstraat 1, 3630 Opgrimbie
Tel: 089/76.03.29
GSM: 0478/38.33.32
E-mail: robertwarson@skynet.be

Achiel Bemelmans (secretaris), Weidestraat 10, 3630 Maasmechelen
Tel: 089/76.35.23
E-mail: achiel.bemelmans@telenet.be

Louis Lebens (Ondervoorzitter). Weg naar Zutendaal 135, 3630 Maasmechelen
Tel: 0477/43.38.30
E-mail: meneke_lou@hotmail.com
 
LANDELIJKE GILDE OPGRIMBIE - MEER INFO:
 

Wat bieden wij u aan als lid.

Als lid van Landelijke Gilden maak je deel uit van een toffe bende van plattelandsliefhebbers. Fijne mensen met een voorliefde voor goed eten, fietsen en wandelen, tuinieren, zorgen voor elkaar en voor het dorp, .... en natuurlijk: met een voorliefde voor den (boeren)buiten.
Als deel van de grootste plattelandsvereniging van Vlaanderen kan jij rekenen op een breed aanbod aan activiteiten waarop jij en je gezin meer dan welkom zijn!

Kom erbij, geniet van talrijke vriendschappen én van talrijke ledenvoordelen:

 1. Leesvoer

  • Ledenblad Buiten: krijg 6 keer per jaar ons ledenblad Buiten in de bus, boordevol interessante plattelandsverhalen, tuintips, boeiende reportages...

  • Libelle-Nest: samen met ons ledenblad Buiten ontvang je automatisch de Libelle Nest, het beste van 't buitenleven en lifestyle in één magazine.

  • Knack: als lid van Landelijke Gilden krijg je 38% korting op een jaarabonnement op Knack.

  • Libelle: leden van Landelijke Gilden krijgen 35% op een jaarabonnement op Libelle.

  • Vakblad "Het Schaap": als lid krijg je 20% korting op de abonnementsprijs.

  • EquiTime: een jaarabonnement op het ruiterblad voor 24,50 euro in plaats van 55 euro.

  • Zomerbrochure Buitentips: halverwege het voorjaar krijg jij samen met het ledenblad, de brochure "Buitentips" in de bus met een handig overzicht van alle actitiviteiten die in de zomer georganiseerd worden.

  • Nieuwsbrieven op maat: als lid ben je geabonneerd op onze maandelijkse nieuwsbrief. Je kan online inloggen en zelf jouw voorkeuren aanduiden, zo krijg je steeds de berichten die jou weten te boeien! Interesse in onze aparte nieuwsbrieven voor mantelzorgers of diegene voor schapenhouders? Ook hier kan je als lid op intekenen!

  • Voordelig abonnement op Boer&Tuinder: met Boer&Tuinder haal je wekelijks het land- en tuinbouwnieuws in huis. Als lid Landelijke Gilden kan je je voor een voordeeltarief abonneren.

 2. Activiteiten

  • Alle activiteiten: in jouw eigen dorp, twee dorpen verder of aan de andere kant van het land? Waar er ook een activiteit van Landelijke Gilden doorgaat, als lid neem je deel aan de activiteiten die jij kiest, dus niet alleen diegene in jouw eigen dorp!

  • Voor het hele gezin: jouw lidmaatschap geldt voor het hele gezin. Je kan er dus gerust met z'n allen op uittrekken naar een activiteit en geniet dan allemaal van hetzelfde voordelige ledentarief of jullie mogen zelfs gratis deelnemen!

  • Verzekering voor het hele gezin: wanneer je er met het hele gezin op uittrekt naar een activiteit van Landelijke Gilden, is ook het hele gezin verzekerd tijdens de deelname aan de activiteit. Better safe than sorry!
  Korting

  • Plopsa: korting op jouw toegangsprijs voor Plopsaland De Panne en Plopsa Coo

  • Lunch Garden: op vertoon van jouw lidkaart geniet je van 10% korting op een maaltijd naar keuze.

  • De Banier: krijg 6% tot 10% korting bij aankoop van creatieve materialen

  • Open Tuinen: als lid geniet je van een voordeeltarief bij het bezoeken van de verschillende Open Tuinen.

  • Plattelandsacademies: onder de noemer van de Plattelandsacademie organiseert Landelijke Gilden boeiende thematische sessies. Als lid krijg je voor een voordeeltarief toegang tot deze sessies, waar vaak gerenommeerde sprekers aan bod komen.

  • Medisch onderzoek bij Securex: korting op het verplicht onderzoek voor houders van een rijbewijs C, D, CE en DE.

  • Toegang tot of korting op de diensten van Boerenbond, zoals zitdagen en juridisch dienstbetoon

  • Gratis lid van Ons Zorgnetwerk (voor mantelzorgers)

  • Toegang tot de seniorenwerking van Landelijke Gilden

 3. Wij brengen je wat bij

  Als lid Landelijke Gilden kan je aan verminderd tarief deelnemen aan onze plattelandsacademies.
  Onze afdelingen organiseren heel wat workshops en vormingen rond allerlei thema's (tuin, computer, internet, ...).

 4. Wij komen voor je op

  De dorpsschool, de bescherming van de open ruimte, veilig fiets- en wandelverkeer, sociale samenhang in het dorp én het behoud van voldoende (zorg)diensten, ... Met een aantal concrete acties en projecten maken we er samen met onze lokale besturen en leden werk van.